تور کارخانه

این شرکت با تکیه بر پلت فرم آکادمی علوم چین، یک تیم تحقیق و توسعه متشکل از پزشکان و کارشناسی ارشد در داخل و خارج از کشور ایجاد کرده است که سال ها در تحقیقات حرفه ای مرتبط مشغول بوده اند.

کارخانه
کارخانه
کارخانه
کارخانه
b840fdee1
00a354f22
da5b70c7
83bd95b22
ae579b2b2
0141d2e71