کیت تست سریع آنتی ژن COVID-19

توضیح کوتاه:

روش آزمایش طلای کلوئیدی بود.لطفا قبل از استفاده دفترچه راهنما و دفترچه راهنمای عملکرد ابزار را به دقت بخوانید.


جزئیات محصول

برچسب های محصول

(طلای کلوئیدی)-1تست/کیت [مجموعه بزاق]

کیت تست سریع آنتی ژن COVID-19

روش های امتحان

روش آزمایش طلای کلوئیدی بود.لطفا قبل از استفاده دفترچه راهنما و دفترچه راهنمای عملکرد ابزار را به دقت بخوانید.
1. بسته را باز کرده و کارت آزمون را بیرون بیاورید.
2. لوله استخراج (شامل بزاق جمع آوری شده) را در نگهدارنده لوله کارتن قرار دهید.
3. درب را باز کنید و با یک قطره چکان یک لوله مایع بکشید.2 قطره را در چاه نمونه کارت تست بریزید و تایمر را روشن کنید.
4. نتایج را در 20 دقیقه بخوانید.نتایج مثبت قوی را می توان در عرض 20 دقیقه گزارش کرد، اما نتایج منفی باید بعد از 20 دقیقه گزارش شود و نتایج بعد از 30 دقیقه دیگر معتبر نیستند.

کیت تست سریع آنتی ژن COVID-19

تفسیر نتیجه

نتیجه منفی:اگر فقط یک خط کنترل کیفیت C وجود داشته باشد، خط تشخیص بی رنگ است، که نشان می دهد آنتی ژن SARS-CoV-2 شناسایی نشده است و نتیجه منفی است.
نتیجه منفی نشان می دهد که محتوای آنتی ژن SARS-CoV-2 در نمونه کمتر از حد تشخیص است یا آنتی ژن وجود ندارد.نتایج منفی باید به عنوان احتمالی تلقی شود و عفونت SARS-CoV-2 را رد نمی کند و نباید به عنوان تنها مبنای تصمیمات درمانی یا مدیریت بیمار، از جمله تصمیمات کنترل عفونت استفاده شود.نتایج منفی باید در زمینه مواجهه‌های اخیر بیمار، سابقه و وجود علائم و نشانه‌های بالینی منطبق با COVID-19 در نظر گرفته شود و در صورت لزوم با سنجش مولکولی برای مدیریت بیمار تأیید شود.

نتیجه مثبت:اگر هر دو خط کنترل کیفیت C و خط تشخیص ظاهر شوند، آنتی ژن SARS-CoV-2 شناسایی شده است و نتیجه برای آنتی ژن مثبت است.
نتایج مثبت نشان دهنده وجود آنتی ژن SARS-CoV-2 است.این بیماری باید با ترکیب تاریخچه بیمار و سایر اطلاعات تشخیصی بیشتر تشخیص داده شود.نتایج مثبت، عفونت باکتریایی یا عفونت همزمان با سایر ویروس ها را رد نمی کند.پاتوژن های شناسایی شده لزوماً علت اصلی علائم بیماری نیستند.

نتیجه نامعتبر:اگر خط کنترل کیفیت C رعایت نشود، بدون توجه به وجود خط تشخیص (همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است) نامعتبر خواهد بود و آزمایش باید دوباره انجام شود.
نتیجه نامعتبر نشان می دهد که روش صحیح نیست یا کیت تست قدیمی یا نامعتبر است.در این صورت باید بروشور بسته را با دقت خوانده و تکرار کنید.

کیت تست سریع آنتی ژن COVID-19

تست با دستگاه تست جدید.اگر مشکل همچنان ادامه داشت، فوراً استفاده از کیت تست این شماره Lot را متوقف کنید و با توزیع کننده محلی خود تماس بگیرید.


  • قبلی:
  • بعد:

  • محصولات مرتبط